De vrienden van George Sand

Veertig jaar lang bestudeerde in Amsterdam een groep van voornamelijk vrouwen het oeuvre van een Franse schrijfster uit de negentiende eeuw. ‘George Sand is voor vrouwen een heel menselijk iemand.’ Terugblik op een hechte studiegroep in de Groene van 4 maart 2020.

Comments are closed.